W 2018 r. Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej realizuje zadanie „Rozpoznanie stanowisk archeologicznych na obszarze pola bitwy "Oblężenie Twierdzy Osowiec 1914-1915 r." – kontynuacja”. Badania dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Seminarium: Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu. Podsumowanie stanu badań i ochrony
Białystok, 22-23 maja 2018 r.

Dwudniowe seminarium poświęcone będzie zagadnieniom dotyczącym rozpoznania i ochrony cmentarzy Wielkiej Wojny. Naszą uwagę skupiamy na terenach Polski centralnej, północnej i wschodniej, regionów najmniej rozpoznanych pod tym względem.

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w centralnej i wschodniej Europie są ważnym świadectwem wydarzeń, które doprowadziły do ukształtowania się nowego europejskiego ładu pod koniec drugiej dekady XX w. Pomimo tego, przez niemal stulecie pozostawały one zapomnianymi elementami dziedzictwa kulturowego. Zarówno historie poszczególnych cmentarzy, jak też stosunek władz, instytucji sprawujących opiekę oraz części mieszkańców wskazują, że zarówno dawniej, jak i obecnie, głównym zagrożeniem dla cmentarzy z czasów I wojny światowej jest zapomnienie i zacieranie w krajobrazie, wynikające z nieznajomości przeszłości i kierowania się uprzedzeniami. Z tego wynikają kolejne: niszczenie, wandalizm, bezczeszczenie, brak opieki prawnej, instytucjonalnej i społecznej. Historia tych miejsc pokazuje, że proces ten rozpoczął się jeszcze w trakcie I wojny światowej, osiągając kulminację po zakończeniu II wojny światowej. Nie oznacza to, że wszyscy decydenci i mieszkańcy przejawiają negatywny bądź obojętny stosunek do dziedzictwa Wielkiej Wojny. Część cmentarzy przetrwała, otoczona opieką przez mieszkańców najbliższych okolic, którzy swoją postawę uzasadniali obowiązkiem poszanowania miejsc ostatniego spoczynku.

Współcześnie można zaobserwować pozytywne zjawisko wzrostu zainteresowania przeszłością regionalną. Stale powiększający się zasób informacji dostępnych w bazach internetowych instytucji naukowych, doskonałe rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego własnej okolicy oraz pasją, z jaką prowadzą swoje prace powoduje, że miłośnicy przeszłości małych ojczyzn posiadają niejednokrotnie rozleglejszą wiedzę historyczną niż instytucje, które odpowiadają za stan zachowania zabytków.

Z tego powodu, celem organizatorów jest wymiana doświadczeń różnych grup zajmujących się nekropolami Wielkiej Wojny, zarówno badaczy profesjonalnych, jak też społecznych, a także opiekunów tej kategorii zabytków. Zapraszamy również samorządowców, nauczycieli i wszystkich, których praca lub realizacja zainteresowań związana jest z dziejami I wojny światowej oraz jej materialnym dziedzictwem zachowanym w naszym krajobrazie.


Spotkanie promocyjne książki autorstwa Małgorzaty Karczewskiej


Plan historyczny Białystok. Lata 30. XX w.

Nakładem Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej został wydany historyczny plan Białegostoku, przedstawiający obraz miasta z końca lat 30. XX w. Autorem planu jest Tomasz Popławski, znany i doświadczony białostocki kartograf, od lat zajmujący się kartografią historyczną miasta. Podstawą powstania planu jest zwektoryzowanie i uczytelnienie graficzne planu miasta w skali 1:5.000 opracowanego w 1937 r. W trakcie blisko trzyletnich prac udało się wyodrębnić kilka tysięcy budynków z podziałem na obiekty drewniane i murowane. Z podobną pieczołowitością został odtworzony układ ulic i dróg, dziś już w większości nieistniejący (szczególnie w centrum Białegostoku). Ulice opisane są przedwojennymi nazwami. Dzisiaj, o ile w ogóle zachowały się, często mają innych patronów (np. Giełdowa- Spółdzielcza, Żydowska- Białówny, Polna- Waryńskiego) bądź często historyczne nazwy ulic są przeniesione w inne rejony miasta (np. ulice: Wileńska, Grodzieńska, Skidelska, Piłsudskiego i wiele innych).

Posiłkując się przedwojennymi księgami adresowymi, książkami telefonicznymi, materiałami pozyskanymi w Archiwum Państwowym w Białymstoku oraz innymi źródłami plan został uzupełniony o urzędy, szkoły, stowarzyszenia, służbę zdrowia, instytucje finansowe, obiekty kulturalne, redakcję gazet, fabryki z profilem ich działalności i wiele innych. Plan zawiera obiekty fabryczne z podziałem na: fabryki włókiennicze, garbarnie, wytwórnia wstążek, fabryki wyrobów metalowych, gwoździ i drutu, tartaki, fabryki dykty, mebli, fabryki chemiczne, huty szkła, kaflarnie, cegielnie, fabryki mydła, wytwórnie świec, wytwórnie oleju jadalnego, wytwórnie oleju przemysłowego, skład paliw płynnych, wodociąg, elektrownie, browary, rzeźnie, młyny, piekarnie, wytwórnie wód, wytwórnie słodyczy, wytwórnie makaronu, fabryki papierosów, gorzelnie. Obiekty użyteczności publicznej jak: urzędy, komisariaty policji, więzienia i areszty, sądy, stowarzyszenia (polskie i żydowskie), szpitale (polskie i żydowskie), pogotowia (polskie i żydowskie), apteki, zakład komunikacji miejskiej, wieże spadochronowe i ciśnień, hale targowe, łaźnie (polskie i żydowskie). Szkolnictwo reprezentowane jest przez: Seminarium Nauczycielskie, szkoły średnie, szkoły podstawowe, szkolnictwo żydowskie: Seminarium Rabinackie, Jesziwę, szkoły średnie, szkoły podstawowe świeckie i religijne. Ponadto: teatry (polskie i żydowskie), kina, hotele, redakcje gazet (polskie i żydowskie), banki i inne instytucje finansowe (polskie i żydowskie), restauracje, kawiarnie, poczty. Zaznaczone zostały wszelkie świątynie chrześcijańskie (katolickie, prawosławne, ewangelickie) oraz synagogi („tradycyjne” i reformowane) oraz cmentarze.


Wykłady poświęcone archeologii militarnej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.