Nauka dla społeczeństwa

Wykład: Małgorzata Karczewska, Zapomniane cmentarze poległych w 1914 i 1915 r. w walkach o twierdzę Osowiec, 8 marca 2017 r., Biblioteka Publiczna w Mońkach.


Wykład: Małgorzata Karczewska, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej… Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec, 3 grudnia 2016 r., Biebrzański Park Narodowy, 58. Wszechnica Biebrzańska.


Wystawa plenerowa: Białystok. Archeologiczne puzzle, 2014 r.
Organizacja wystawy została dofinansowana ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.


Wystawa i folder: Setna rocznica wybuchu Wielkiej Wojny. Cmentarze i pomniki I wojny światowej na terenie gminy Prostki, 2013 r. Zadanie zostało dofinasowane ze środków Wójta Gminy Prostki.


Miejsca pamięci I wojny światowej powiatu ełckiego, 2012 r.
Zadanie zostało wykonane w ramach Grantów Powiatu Ełckiego ze środków Starosty Powiatu Ełckiego.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace inwentaryzacyjne na wszystkich cmentarzach z czasów I wojny światowej na terenie powiatu ełckiego, objętych ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. W pracach tych uczestniczyła stała grupa wolantariuszy, którzy dzięki tym działaniom poznali skomplikowane dzieje tych terenów. Podsumowaniem prac było przygotowanie wystawy posterowej. Zawierała ona informacje na temat zrealizowanego zadania, historię działań wojennych na terenie ełckim, sposobów upamiętniania poległych w czasie działań I wojny światowej oraz fotografie wraz z krótkimi komentarzami przedstawiające cmentarze i pomniki z czasów I wojny światowej na terenie powiatu ełckiego. Wystawa była eksponowana w styczniu 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.