Winna Poświętna Cmentarz Parafialny

Oto teraz w prochu odpoczywa/.../.../Mateusza Wojciechowicza/TCHÓŻNICKIEGO/Podporucznika Wojsk Rossjiskich/... pożegna.../roku 1852.../....
materiał: piaskowiec
autor: nieznany


Ś.+P./STANISŁAW/NIEMYJSKI/ ŻYŁ LAT 24 ZMARŁ DNIA 6/MARCA 1933 R./PROSI O WIECZNY ODPOCZYNEK/ZARĄBANY SIEKIERĄ PRZEZ FRANCISZKA POROSKIEGO
materiał: granit
autor: nieznany


D.O.M./TU SPOCZYWA Ś. P. RODZINA/RADZISZEWSKICH Z KRÓLI/FELIKS ŻYŁ 58 ZM. 1910/JULIA ŻYŁA LAT 84 ZM. 1944/MIECZYSŁAW ŻYŁ 43 + 1932/EDWARD ŻYŁ 61 ZM. 1945/ PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA/ +JÓZEF DOKTOR MED./żył lat 89 zm, 28.X.1984
MATERIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./ EMILJA ŁĘPICKA/ŻYŁA LAT 16/ZMARŁA 27 KWIETNIA 1909 R./PROSI O ZDROWAŚ MARJA
MATERIAŁ: GRANIT, CYNK
AUTOR: NIEZNANY


TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI/Ś.P./FRANCISZKA KOCA/ŻYŁ LAT 58/UM. 27 MARCA 1900 R./PROSI O POBOŻNE WESTCHNIENIE DO BOGA.
MATERIAŁ: GRNIT, ŻELAZO
AUTOR: NIEZNANY


Krzyż żelazny
MATERIAŁ: ŻELAZO
AUTOR: NIEZNANY


TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI/Ś.P. HIERONIMA ZAPAŚNIKA/ZMARŁEGO W DNIU 20 LIPCA/2SIERPNIA 1866 R./W 26 ROKU ŻYCIA/UPRASZA O WESTCHNIENIE.
MATERIAŁ: ŻELIWO
AUTOR: NIEZNANY


MARJA/Z STĘPNOWSKICH/KELLNER/Żyła lat 80/+26 lipca 1859 r.
MATERIAŁ: PIASKOWIEC
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./ TU SPOCZYWA/ANDRZEJ RADZISZEWSKI/UR. 18 LISTOPADA 1849 R./ZM. 17 MARCA 1906 R./PROSI O ZDROWAŚ MARYA
MATERIAŁ: ŻELAZO, GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./Jan/Moczulski/zmarł dn 11 III 1912 r/pokój jego duszy
MATERIAŁ: ŻELAZO, BETON, GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./JÓZEF/MOCZULSKI/ŻYŁ LAT 23 ZMARŁ/DNIA 6 CZERWCA/1936 R./ OBOK ZMARŁEGO SPOCZYWAJĄ/SIOSTRY. STEFANJA ZOFJA/KAZIMIERA I FRANCISZEK/PROSZĄ O WIECZNY ODPOCZYNEK./POGRĄŻONA W SMUTKU MATKA KOCHANYCH DZIECI
MATERIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./ MARYANNA JANNA KOC/przeżyła L. 30/zmarła d. 2. marca/1918 r./PROSI O WIECZNY/ODPOCZYNEK/STARANIEM/ANDRZEJA KOCA/W KRÓLE 1919 R.
MATRIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./EMILJA KOŁTEK ŻŁ. 36 UM./ 25. LUTEGO 1917 R.
MATERIAŁ: PIASKOWIEC
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./ FRANCISZEK/RADZISZEWSKI/UR. D. 3 GRUDNIA 1817 r./ZM. D. 22 LIPCA 1885 r./WIECZNY POKÓJ/JEGO ZACNEJ DUSZY/
MATERIAŁ: ŻELIWO, CYNK
AUTOR: Z FAB. P. BITSCHANA W WARSZAW


Ś. P./PIOTR NIEMYJSKI Ż. L. 84. UM./6 LIPCA 1917 R./PAULINA NIEMYJSKA UM. 1910 R./PROSZĄ O ZDROWAŚ MARYA
MATERIAŁ: PIASKOWIEC
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./JAN RADZISZEWSKI/ŻYŁ LAT 66 ZM. 4-VI-1921 R./PROSI O ZDROWAŚ MARYA
MATERIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./KAZIMIERZ ŻYŁ LAT 50/ZMARŁ D. 25 MAJA 1914/ANNA ŻYŁA LAT 64/ZM. D. 11 WRZEŚNIA 1925/STANISŁAWA ŻYŁA L. 37/ZM. D. 4 STYCZNIA 1939./RODZINA KOZAKIEWICZÓW/PROSZĄ O ZDROWAŚ MARIA
MATERIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./ ADELA KRYŃSKA/PRZEZYŁA 68 LAT/ZMARŁA 1931 ROKU/9 MAJA/PROSI O ZDROWAŚ MARJA
MATERIAŁ: BETON
AUTOR: NIEZNANY


1896.
MATERIAŁ: ŻELAZO, KAMIEŃ
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./JANINA/MARCINKIEWICZ/ZM. 15 IV 1937 ŻYŁA L. 45/FRANCISZKA/MARCINKIEWICZ/ZM. 9 VIII 1930 ŻYŁA 66/Boże zbaw ich dusze!/NAUCZYCIELKA W WINNIE/ZASŁUŻYŁA NA PAMIĘĆ.
MATERIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./PIOTR NIEMYJSKI/fragm. nieczytelny/ ZM. 1885
MATERIAŁ: GRANIT, ŻELIWO
AUTOR: NIEZNANY


FELIKS KOC/żył lat 70 zm. 20. II. 1919./Boże, zbaw jego duszę/WDZIĘCZNY SYN Z U.S.A.
MATERIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./ELŻBIETA *1863 + 1919/EMIJA *1886 +1922/ADAM *1848 +1924/
WŁADYSŁAWA *1889 + 1971/JASAJTISOWIE/KOCHANEJ RODZINIE/SYN
MATERIAŁ: GRANIT
AUTOR: NIEZNANY


Krzyż żeliwny
MATERIAŁ: BETON, ŻELAZO
AUTOR: NIEZNANY


ALEKSANDRA Z SOBIESKICH/ANDRZEJCZUKOWA/ŻYŁA LAT 36/ZM. 14 SIERPNIA 1910/WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE/ TĄ PAMIĄTKĘ STAWIA/RODZINA I DZIECI
MATERIAŁ: PIASKOWIEC, ŻELAZO
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./WERONIKA Z RADZISZEWSKICH/SOKOLOWSKA/ŻYŁA LAT 84/ZMARŁA D. 18 MAJA/1891 r./CZĘŚĆ JEJ PAMIĘCI.
MATERIAŁ: ŻELIWO, CYNK
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./LEON TRYNISZEWSKI/ŻYŁ LAT 70 ZMARŁ/D. 20. CZERWCA 1899 R./PROSI O ZDROWAŚ MARYJA.
MATERIAŁ: ŻELIWO
AUTOR: NIEZNANY


Ś. P./OJCIEC FRANCISZEK KOC/URODZONY W 1832 R. 9 KWIETNIA/UMARŁ W 1893 R. 5 LISTOPADA/ Ś. P./JAN BOLESŁAW KOC/URODZONY W 1864 R. 2 GRUDNIA/UMARŁ W 1896 R. 2 GRUDNIA/PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA.
MATERIAŁ: GRANIT, ŻELIWO
AUTOR: NIEZNANY

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.