Publikacje

Małgorzata Karczewska, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej… Cmentarze z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim, Białystok 2017
Wydanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej w ramach programu Heritage Plus – wsparcie dla badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach JPI: Cultural Heritage and Global Change oraz Prezydenta Białegostoku.


Maciej Karczewski, Muzeum w mieście Lötzen. Historia i zbiory (1916-1944), Białystok 2017
Wydanie sfinansowane ze środków Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB


Magdalena Winograd, Marlena Brzozowska, Łukasz Faszcza, Marcin Mironowicz, Izabela Urbaniak-Mastalerz, Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe, 2016.
Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.


Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Pro Patria. Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec. Seria Archeologia pamięci, t. I, Białystok 2015.
Publikacja finansowan ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Europejskiej w ramach programu Heritage Plus – wsparcie dla badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach JPI: Cultural Heritage and Global Change oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.


Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Halina Karwowska, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz, Archeologia Białegostoku, Białystok 2015.
Publikacja dofinansowana ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.


Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom I. Historia miejsca, Białystok-Poznań 2013.
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.


Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom II. Pamięć miejsca, red. Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Białystok-Poznań 2013.
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.


Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca, Białystok – Poznań 2012.
Publikacja dofinasowana ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.


Nakładem Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej został wydany historyczny plan Białegostoku, przedstawiający obraz miasta z końca lat 30. XXw.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.